Studentföreningen Campus Skellefteå

Studentföreningen grundades 1998, då under namnet FUSKiS. Föreningens huvudsakliga syfte är att bilda en trivsam miljö för studenter, samt se till att det finns mycket att göra vid sidan om studierna. Arbete inom SFCS sker ideellt, och drivs av studenter på campus.

Styrelsen

SFCS styrelse består av 6 poster; ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, infoansvarig samt sekreterare. Styrelsebyte sker varje år på vårstämman, där alla studenter har en röst.

Var finns vi

Studentföreningen håller hus i STOCK, kårhuset på campus. Den karaktäristiska träbyggnaden invigdes 2009, och är byggd efter japanska ritningar. Lokalen står ofta värd för evenemang och fester, och fungerar som en gemytlig samlingspunkt för studenter. Här äger även ett flertal kvällsaktiviteter rum, anordnade av SFCS undersektioner. Det är möjligt att boka kårhuset för eget bruk, förutsatt att man har någon koppling till campus.

I samma lokaler återfinns studentexpeditionen, öppet (i mån om personal) tre dagar i veckan. Här kan man bland annat köpa gymkort, anmäla sig till gasquer och sittningar, samt träffa utbildningssamordnaren. Utbildningssamordnaren finns till för att studenter ska kunna tycka till om sin utbildning, och kan hjälpa dig om du har funderingar runt dina studier.

Stadgar

https://docs.google.com/document/d/1sURZqS0zEzze6u1keqGfJG-NuPMSGjG9JPB4pxm5bIU/edit?usp=share_link