Phöseriet

Phöseriet hjälper nya studenter komma in i studentlivet, med en cirka två veckor lång Nolle-period innan universitetsstudierna börjar på riktigt.

Phöseriets jobb är att se till att alla nya studenter ges möjlighet att lära känna varandra, sina studier och sitt universitet. Vårt mål är att Nolleperioden ska vara en rolig period värd att minnas resten av livet. I Phöseriet behövs alla personligheter – den Spexige extroverten såväl som den Planerande introverten!