Kulturarna

Kulturarna är en undersektion dedikerad till Kultur, främst när det gäller visuella medium.

Kulturarna är uppdelat i två under-undersektioner, F.i.S.T och BAKA. Tillsammans håller vi i evenemang så som maraton visningar och kulturarfester, individuellt har F.i.S.T filmkväll varannan söndag och BAKA animekvällar varje tisdag.

Vart och när

Varannan söndag kl. 19:00 på Traversen

Tisdagar kl. 19:00 på Traversen

Kontakt

F.i.S.T på Discord

BAKA på Discord