Adress

Studentföreningen Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
93177 SKELLEFTEÅ

Org. nr: 894702-0783

Styrelsen

Ordförande

Johanna Persson
ordf@studentforeningen.se

Kassör

Kennet Näckdal
kassor@studentforeningen.se

Infoansvarig

Max Lundaahl
infosfcs@studentforeningen.se

Utbildningssamordnare

Julia Jensegård

utbildningsbevakning@gmail.com

Vice Ordförande

Linda Yazid
viceordf@studentforeningen.se

Vice Kassör

Joel Brunnegård
vicekassor@studentforeningen.se

Sekreterare

Christian Bäckström
sekreterare@studentforeningen.se

Generell mail

styrelsen@studentforeningen.se

Studentföreningen Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12, 93177 Skellefteå