STOCK:s öppettider p.g.a. Coronaviruset

Den nuvarande pandemin gör det svårt för folk att ta sig ut. För att minska smittorisken kommer STOCK vara stängt från och med måndag den 23 mars. Det betyder att Utbildningssamordnaren inte kommer inte vara på STOCK under en tid framöver, men kan kontaktas alla dagar i veckan antingen på Facebook eller via ubs@studentforeningen.se.

Måste man träffas på plats är det bara att höra av sig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *