Adress

Studentföreningen Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
93177 SKELLEFTEÅ

Org. nr: 894702-0783

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Carl Appelkvist
ordf@studentforeningen.se

Kassör

Ludvig Lindmark
kassor@studentforeningen.se

Infoansvarig

Ledig post
infoansvarig@studentforeningen.se

Utbildningssamordnare

Richard Stenlund
ubs@studentforeningen.se

Vice Ordförande

Simon Gustavsson
viceordf@studentforeningen.se

Vice Kassör

Fredrik Lind
vicekassor@studentforeningen.se

Sekreterare

Pontus Andersson
sekreterare@studentforeningen.se