Adress

Studentföreningen Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
93177 SKELLEFTEÅ

Org. nr: 894702-0783

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Oskar Lundmark Koblanck
ordf@studentforeningen.se

Kassör

Magnus Lind
kassor@studentforeningen.se

Infoansvarig

Tim Fahlesson
infosfcs@studentforeningen.se

Utbildningssamordnare

Ali Aldakhil

utbildningsbevakning@gmail.com

Vice Ordförande

Vincent Nord
viceordf@studentforeningen.se

Vice Kassör

Clara Hultén
vicekassor@studentforeningen.se

Sekreterare

Tanja Ellgård
sekreterare@studentforeningen.se

Studentföreningen Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12, 93177 Skellefteå