Adress

Studentföreningen Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
93177 SKELLEFTEÅ

Org. nr: 894702-0783

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Erik Backlund
ordf@studentforeningen.se

Kassör

Filip Gunnarson
kassor@studentforeningen.se

Infoansvarig

Lukas Lindberg
infosfcs@studentforeningen.se

Utbildningssamordnare

Carl Appelkvist
ubs@studentforeningen.se

Vice Ordförande

Anton Jonsson
viceordf@studentforeningen.se

Vice Kassör

Richard Stenlund
vicekassor@studentforeningen.se

Sekreterare

Lukas Rabhi Hallner
sekreterare@studentforeningen.se