STOCK:s öppettider p.g.a. Coronaviruset

Den nuvarande pandemin gör det svårt för folk att ta sig ut. För att minska smittorisken kommer STOCK vara stängt från och med måndag den 23 mars. Det betyder att Utbildningssamordnaren inte kommer inte vara på STOCK under en tid framöver, men kan kontaktas alla dagar i veckan antingen på Facebook eller via ubs@studentforeningen.se.

Fortsätt läsa →

SKARV söker ansvarsgrupp

Undersektionen SKARV (Skellefteå Arbetsmarknadsvecka) är för närvarande utan ansvarsgrupp och riskerar att lösas upp. SKARV:s uppgift är att sammanföra studenter och arbetsgivare, och utöka studenters personliga nätverk.

Om du är intresserad, ta kontakt med SFCS styrelse för mer information.

Fortsätt läsa →