Studentf�reningen Campus Skellefte�
 
Studentföreningen

Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
931 77 Skellefteå

Expeditionens Öppettider:
Se Studentföreningens Facebooksida för mer information

Länk:
Facebooksida

Vid felaktigheter på sidan var vänlig kontakta: styrelsen@studentforeningen.se

Utbildningsbevakning

Har du frågor eller problem relaterade till din utbildning?

Kontakta våran utbildningsbevakare via e-post ubs@studentforeningen.se eller via Telefon 072-192 09 72

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning handlar om att bevaka utbildningens kvalitet, och är en av studentkårens viktigaste uppdrag. Därför har Studentföreningen Campus Skellefteå valt att arvodera en utbildningsbevakare från vårterminen 2008. Utbildningsbevakning handlar dels om att ta emot studenters frågor och problem rörande utbildningen för att sedan försöka få universitetet att åtgärda dessa. Dels att arbeta med preventivt för att förhindra problem från att uppstå samt verkar för att höja kvalitén på utbildningen. Det är i Högskoleförordningen (HF) fastslaget vad som gäller för studenternas inflytande över sin utbildning. Utöver de regler och lagar som statueras i Högskolelagen och Högskoleförordningen finns olika dokument på varje lärosät. Se "Studenters rättigheter/skyldigheter och andra regler" nedan för mer information om vad som gäller på just ditt universitet.

Vad kan jag få hjälp med?

Hit ska du vända dig om du får problem med universitetet, lärare, kurs, praktik eller bara har funderingar om något angående stiudierna eller tips på något som kan förbättras på universitetet. Hit kan du också vända dig om du emot all förmodan skulle få ett fall i disciplinnämnden. Disciplinnämnden är den nämnd som tar upp fall där studenter har gjort överträdelser som t.ex. fuskat på tentamen eller kopierat en uppsats.

Studenters rättigheter/skyldigheter och andra regler

Länkarna nedan ger svar på frågor som du kan stöta på under din tid här på universitetet. I den kan du bland annat läsa om:

- Institutionernas ansvar gentemot studenterna
- Regler för kursplaner
- Din rätt till tillgodoräknande
- Vad som gäller för studieuppehåll
- Regler kursvärdering och kursutveckling
- Regler för betyg
- Diskriminering och trakasserier
- Disciplinärenden
- Överklagande av beslut
- Samt mycket mer

Observera att Luleå och Umeå universitets regler kan skilja sig från varandra då vissa regler är lokala bestämmelser!

Luleå
Umeå
Nyheter
Extra Insatt Höststämma

Den 13/12 kl 1700 på STOCK är det höststämma, vill du göra DIN röst hörd så kom förbi eller skriv en motion och skicka till styrelsen@studentforeningen.se

2017-12-07 09:27
Sommaruppehåll

Studentexeditionen har sommarstängt till och med den 28:e Augusti 2017.

Välkommen till VT 16!

2016-01-06 09:42
Vårstämma!

Den 23:e Maj klockan 17:00 på Stock kommer stämman äga rum.

2016-05-24 20:08
XtraXtra Insatt Höststämma!

9:e Maj är det extra extra insatt Höststämma på Stock!

2016-04-27 08:59
Studentrabatter

Nu är listan för studentrabatter uppdaterad.

2016-04-04 07:04
Månadsbrev

Månadsbrevet har blivit försenat, men bör finnas inom en snar framtid.

2016-02-16 08:30
Skellefteås Månadsbrev!

Från och med februari månad kommer, det skickas ut ett månadsbrev som ger information om vad som händer här på campus.

2016-01-06 09:42
SFCS Har blivit moderna!

Följ oss i Styrelsen på instagram genom att klicka här .